Meditatie en meditatie

Meditatie Eindhoven

Meditatie is in vele culturen gebruikt als een middel tot occult en mystiek leren. Omdat meditatie ijverig moet worden beoefend, heeft het tot ongeveer een halve eeuw geleden nooit echt de westerse wereld bereikt. Meditatie is een wetenschap die gebaseerd is op oude oosterse rituelen en praktijken. Beoefenaars van meditatie worden zich door bewustzijn bewust van de ware aard van hun wezen. Alle mystieke praktijken en overtuigingen liggen in deze diepe zelfkennis. Meditatie leert ons ons diepste en meest innerlijke zelf te realiseren dat verborgen ligt onder de oppervlakte. Dit dagboek is gemaakt om mensen te helpen voor zichzelf de dimensies van zichzelf te verkennen, om vrij te worden van alles wat hen beperkt, om hun relevantie en doel in dit leven te ontdekken.

Het is het verlangen van veel van onze zogenaamde “wetenschappelijke” mystici om meer over zichzelf te weten te komen en te onderzoeken wat de aard van hun wezen inhoudt. Duizenden jaren lang hebben de grote mystici verschillende termen moeten gebruiken om hun ervaringen te beschrijven en tot die verschillende ervaringen behoorde ook meditatie. Maar meditatie is een ervaring waarbij we in een trance-achtige toestand komen om ons innerlijke zelf te realiseren. Meditatie moet een langzaam proces zijn omdat de toestand in fasen wordt bereikt. Meditatie gebeurt niet als gevolg van inspanning of streven, maar door een groeiend bewustzijn. Tijdens dit stadium waarin we in een stadium van trance-achtig bewustzijn komen, komen de deelnemers oog in oog te staan met het innerlijke aspect van hun eigen wezen, dat Siddhartha wist te ontdekken.

De aangeboren prachtige, onpeilbare diepten van ons eigen bewustzijn bestaan reeds van binnen. Overal waar dit innerlijke goddelijke wezen niet ten volle is verkend en ervaren, zal de persoon zich in een situatie bevinden die de pijn van afscheiding, angst, woede, enz. activeert. Maar de persoon zal ook zijn eigen innerlijke bron van liefde ontdekken en de bron van wijsheid. Naarmate we verder gaan op dit pad, zal er vanzelf een verlangen ontstaan om deze innerlijke schoonheid en realiteit van ons eigen wezen te gaan ervaren. Meditatie is het proces van het ontwikkelen van het vermogen om ons innerlijk wezen waar te nemen zonder dat we het gewaarworden in de gebruikelijke zin van het proberen. De banden van zelf-sabotage, conditionering en sociale conditionering verbinden ons met ons innerlijke zelf en zouden de beoefening van meditatie letterlijk verhinderen. De echte meditatieleraar van de mystieke vereisten voor het vermogen om deze kwaliteit van bewustzijn te cultiveren is het Bewustzijn dat reeds in bepaalde mensen bestaat. cultivatie maakt deel uit van het proces van opgroeien.

Het proces van het cultiveren van deze bewustzijnskwaliteiten is wat een mens helpt om zijn eigen wezen te realiseren. Mensen worden geleid door hun gedachten om iets te cultiveren dat “daarbuiten” is. Maar dit is een groepsproces, geen individuele beoefening. Daarom wordt het een proces genoemd. Het is eerder een ritueel dan een individuele inspanning. Proberen is alleen maar denken. Wanneer je werkelijk bewustzijn verwerft, realiseer je je dat proberen slechts denken is en denken slechts denken is. Het zijn alle gedachten en de gedachten zijn opgebouwd uit eenvoudige elektromagnetische frequenties zoals atomen, planeten en zelfs moleculen. Om ons bewustzijn te ontsluieren en het leven van onze dromen te leven, moeten we de visies van vrije wil loslaten. We moeten onze geest trainen om te stoppen met denken en te beginnen met denken zonder vooringenomen ideeën en concepten. Wanneer we het innerlijke werk doen, beginnen we dingen te zien en vervolgens te handelen naar de dingen die we zien. Dat is de reden waarom de succesvolle mysticus in stilte zit en het innerlijke werk doet dat door zijn bewuste inspanningen wordt ondersteund.

Alle vier de OECO’s zeggen ons niet dat we moeten mediteren, maar ze zeggen ons wel dat we ons bewustzijn bewust in contact moeten brengen met die innerlijke God – Shakti – dat is het Godsbewustzijn waar de energie van God bestaat. Alle spirituele wijzen door de geschiedenis heen hebben het tot hun levenswerk gemaakt om het bewustzijn van het Godbewustzijn in onze ervaring te brengen. Deze vele eeuwen later hebben benadrukt dat dit Godsbewustzijn een bruisende lichtenergie is die het uitgestrekte universele bewustzijn stuurt. Elk goddelijk wezen heeft zijn eigen unieke bewustzijn, en de spirituele leraar in ons is degene die zich kan verbinden met het goddelijke bewustzijn en de heilige kracht in ons bewuste wezen kan vrijmaken. Dit is het punt waarop de student het innerlijke werk begint te doen om de mystieke leringen in het dagelijks leven toe te passen.

Het gebeurt zelden dat wanneer de student met goede bedoelingen in de meditatieruimte zit, hij bewust naar de transcendente staat wordt geleid. De ervaring van de transcendente staat overkomt hem als resultaat van een innerlijk proces dat gemakkelijk door zijn mentale focus tot stand komt. Je moet de directe invloed van een oneindige liefde en vrede gevoeld hebben wanneer je in vrede en op je gemak bent. Deze staat kan vervolgens tijdens de meditatie worden bereikt door hen die hun besef van het leven als een heilige reis reeds hebben ontwikkeld. Alle spirituele leraren en heiligen over de hele wereld verspreiden het woord dat

Related Post