Meditatie en meditatie

Meditatie cursus

Meditatie is niet alleen een ontsnapping, een vlucht uit de echte wereld, maar vaak wordt gezegd dat het het middel is waarmee we de toestand van innerlijk ontwaken kunnen bereiken. Dit is waar we kunnen vinden wat we zoeken. Meditatie richt onze energie op het in contact komen met ons diepste zelf. Wie is het diepste zelf? Alle lagen van conditionering van ons leven creëren deze illusie van wie we denken dat we zijn. Het oorspronkelijke zelf kent de waarheid. Alleen de lagen van conditionering en onze sociale interacties verbergen het voor ons. Het zelf weet wie hij/zij is en wat hij/zij wil. Je wordt minder veroordelend over jezelf door dit kennisvermogen, en begint jezelf te accepteren. Het wordt verdraaglijk om de getuige te zijn en te handelen als de waarnemer. Dit is het proces van meditatie. Dit is de reis, de directe ervaring die ons naar het centrum leidt en over het vinden en leven van ons levensdoel.

Dus wat moeten we weten over meditatie om effectief te mediteren?

Toegang tot ons diepste wezen. Soms is het moeilijk om te weten wie we zijn of hoe we ons voelen. Een innerlijke dialoog komt en gaat, en is onscherp. Bij iemand met een groot vermogen tot innerlijk horen, is dit een teken dat we waakzamer moeten zijn en beter naar onszelf moeten luisteren. Meditatie stelt ons in staat om met onszelf in contact te komen. Het proces van meditatie is toegang krijgen tot dit diepste wezen. Dit komt door het horen van de innerlijke stem en het voelen van de trilling van waaruit het innerlijk weten kwam en is. Meditatie gaat naar de plaats in je lichaam en verhoogt de vibratie. Wat is de gebruikelijke ervaring van meditatie? We zijn in contact met ons diepste zelf terwijl onze vijf zintuigen verdoofd zijn. In visualisatie beginnen we ons diepste zelf te zien als de persoon die we zijn, die de dag leidt, die in interactie is met mensen en de natuur. We zijn ons er niet van bewust dat we in deze staat zijn; we zijn ons niet bewust van ons diepste zelf.

Het ervaren van alle vier de staten tegelijkertijd. Dit is een proces om het sublieme te onderzoeken, en om in contact te komen met ons diepste zelf enzovoort. Dit gebeurt allemaal tegelijkertijd; dit betekent dat onze vier lagere bewustzijnstoestanden in het huidige moment zijn en onze verheven bewustzijnstoestanden in het verleden, de toekomst en in de ruimte. We ervaren ze nu alle vier tegelijkertijd. Deze ervaring leidt ertoe dat we, in onszelf, zelf-transcendentie voelen en brengt ons hart tot rust. Wij voelen een aanwezigheid die van buiten onszelf komt. Dit is de ervaring van Zijn-heid.

Een staat van niets-zijn. Dit is een staat van totale en volledige innerlijke stilte. rustend in de wetenschap en het weten dat we deze staat van niets-zijn alleen in meditatie hebben ervaren. Het is mogelijk om deze staat van nietsheid overal en op elk moment te ervaren. Meditatie is geen mentale toestand; het heeft niets met het verstand te maken. We kunnen gaan zitten en beginnen te mediteren. Wanneer de drukte van onze geest tot rust komt, ervaren we onze eigen, innerlijke aanwezigheid.

Related Post